Centrum Diagnostyki Sportowej DIAGNOSTIX

Centrum Diagnostyki Sportowej DIAGNOSTIX w Wiśle w 2012 roku rozpoczęło współpracę z Zakładem Fizyki Medycznej, Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach której obrazowanie termograficzne jest wykorzystywane do oceny zmian temperatury powierzchni ciała sportowców podczas treningów.

Temperatura powierzchni ciała jest uzależniona nie tylko od lokalizacji badanego miejsca ale również od ukrwienia oraz zmian w transporcie i lokalnym przepływie krwi czyli zmian metabolizmu. Procesy te wpływają na zmianę ciepła emitowanego z ciała a więc wielkości strumienia promieniowania podczerwonego, co z łatwością można ocenić za pomocą kamery termowizyjnej.
Termografia w podczerwieni jest techniką całkowicie nieinwazyjną, umożliwiającą pomiar, jak również zobrazowanie w wybranej skali tzw. pseudokolorów temperatury całej powierzchni ciała.

Diagnostix

W diagnostyce termowizyjnej często ważniejszą jest informacja określająca gradient temperatury i jego zmiany niż sama wartość zmierzonej temperatury. Obecnie w aplikacjach medycznych stosuje się głównie tzw. termografię klasyczną, wykonywaną w ustabilizowanych warunkach termodynamicznych otoczenia i pacjenta. Jednakże w celu zwiększenia kontrastu temperaturowego otrzymywanych termogramów można wykorzystać różnego rodzaju bodźce. Jednym z bodźców może być zmiana metabolizmu organizmu człowieka np. wskutek wysiłku fizycznego – odpowiednio zaplanowany trening. Pobudzenie odpowiednich partii mięśni wpłynie na zmianę gradientu temperaturowego powierzchni ciała. Z kolei na tej podstawie jesteśmy w stanie w pewnym sensie ocenić wydatek energetyczny organizmu. Ponadto temperatura od wieków stanowi podstawowy czynnik świadczący o jego kondycji stąd korelacja parametrów temperaturowych z innymi parametrami takimi jak konsumpcja tlenu czy też moc generowana przez sportowca być może przyczyni się do wyciągnięcia ciekawych informacji związanych z wydolnością jego organizmu i ewentualnymi możliwościami.

Więcej informacji o Centrum znajduje się na stronie: www.diagnostix.pl