Promotorstwo

Wypromowałem jak dotąd 36 magistrantów i dyplomantów a obecnie jestem promotorem 14 kolejnych prac dyplomowych:

 1. Zastosowanie termowizji w medycynie sportu 2013 (inż.)

 2. Wykorzystanie wymuszeń termicznych w badaniach struktury układów tkankopodobnych 2013 (inż.)

 3. Wpływ geometrii drenu na optymalizację dawki w brachyterapii 2013 (inż.)

 4. Porównanie wartości dawek otrzymanych przy różnych procedurach TK ( np.: klatka piersiowa, jama brzuszna) z obecnie obowiązującymi wartościami referencyjnymi oraz możliwości optymalizacji tych dawek 2013 (inż.)

 5. Porównanie wartości dawek otrzymanych przy różnych procedurach zdjęć rentgenowskich (np.: radiologia pediatryczna, mammografia) z obecnie obowiązującymi wartościami referencyjnymi oraz możliwościami optymalizacji tych dawek 2013 (inż.)

 6. Testy specjalistyczne w mammografii 2013 (inż.)

 7. Testy specjalistyczne w stomatologii 2013 (inż.)

 8. Wykorzystanie termowizji w diagnostyce niewydolności żylnej 2013 (inż.)

 9. Badania obrazowe stawu kolanowego i ich przydatność kliniczna 2013 (inż.)

 10. Metody obrazowania kręgosłupa w neurologicznych zespołach bólowych 2013 (inż.)

 11. Badanie wyływu niskich temperatur stosowanych w krioterapii ogólnoustrojowej na wielowarstwowe układy tkankopodobne 2012 (inż.)

 12. Termowizyjne badanie gałki ocznej 2012 (inż.)

 13. Wykorzystanie termowizji w diagnostyce i terapii fotodynamicznej – badania wstępne 2012 (mgr)

 14. Zastosowanie diagnostyki termowizyjnej w ocenie niewydolności żył kończyn dolnych 2012 (inż.)

 15. Wybrane testy kontroli jakości QA w termografii 2012 (lic)

 16. Wykonanie i ocena wybranych testów specjalistycznych ogólnodiagnostycznych aparatów RTG w oparciu o aktualne przepisy prawne 2012 (inż.)

 17. Pomiar temperatury z wykorzystaniem czujnika DS1820 w środowisku LabView 2010 (lic)

 18. Badanie zjawiska hipertermii magnetycznej 2010 (lic)

 19. Optymalizacja badań termograficznych 2009 (mgr)

 20. Wykorzystanie termografii w modelu unaczynienia serca - symulacje zwężeń tętnic wieńcowych 2009 (mgr)

 21. Diagnostyka termowizyjna schorzeń leczonych za pomocą terapii tlenem hiperbarycznym 2009 (lic)

 22. Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) 2009 (lic)

 23. Termowizyjna diagnostyka chorób żylnych kończyn dolnych 2009 (lic)

 24. Diagnostyka termograficzna w schorzeniach piersi 2009 (mgr)

 25. Badanie naturalnej termoluminescencji w minerałach 2008 (mgr)

 26. Laserowo indukowana fluorescencja w ocenie skutków tlenowej terapii hiperbarycznej 2008 (mgr)

 27. Termiczny monitoring wpływu tlenoterapii hiperbarycznej (HBO) na wybrane schorzenia skórne 2008 (lic)

 28. Termograficzna ocena odruchów kontralateralnych kończyn górnych i dolnych 2008 (lic)

 29. Wpływ niskich temperatur na układ tkankopodobny z wewnętrznym źródłem ciepła 2008 (lic)

 30. Wykonanie specjalistycznych testów kontroli jakości oraz próba oszacowania błędów pomiarowych wybranych parametrów fizycznych aparatów RTG przy użyciu systemu Barracuda 2008 (lic)

 31. Zastosowanie termografii do oceny skutków hiperbarycznej terapii tlenowej 2007 (lic)

 32. Ustawienie stanowiska pomiarowego oraz wykonanie pilotażowych badań potencjalnych radiofarmaceutyków renu za pomocą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej 2007 (mgr)

 33. Badanie własności fizykochemicznych roztwór albumin i kwasu 5-aminolewulinowego 2006 (lic)

 34. Budowa wielowarstwowego układu tkankopodobnego i analiza transportu ciepła w poszczególnych jego warstwach wskutek impulsywnego chłodzenia, 2006 (lic)

 35. Termograficzne obrazowanie odruchów konsensualnych rąk na bodźce terminczne, 2006 (lic)

 36. Wybrane aspekty krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej 2005 (lic)