Pełnione funkcje

 

Członkostwo w organizacjach naukowych oraz pełnione funkcje:
    

  • Prezes oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

  • Koordynator Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii ds. Stażów i Praktyk Studenckich

  • Członek Zespołu Ekspertów do spraw opracowania standardów kształcenia oraz wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku Elektroradiologia w Ministerstwie Zdrowia

  • Sekretarz oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (w latach 2008-2011)

  • Członek zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Instytutu Fizyki w latach 2008 - 2010

  • Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie

  • Opiekun Praktyk Zawodowych na kierunku Fizyka Medyczna

  • Opiekun II roku Fizyki Medycznej

  • Kierownik Wydziału Teorii i Doświadczeń Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży

  • Członek Rady Programowej Fizyki Medycznej