Wystąpienia plenarne

 

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych

 1. „Termowizja w sporcie” Armand Cholewka, Agata Stanek, Teresa Kasprzyk, Paweł Urbań-czyk, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Termografia i Termometria w Podczerwieni Lwów wrzesień 2013
 2. Does the Temperature Gradient Correlate with the Photodynamic Diagnosis Parameter Nu-merical Colour Value (NCV)? Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Alek-sander Sieroń Zofia Drzazga, Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyj-nej w Medycynie Zakopane marzec 2013
 3. „Działania szkoły na rzecz wychowania fizycznego uczniów. Promocja aktywności fizycznej szkół województwa śląskiego” Armand Cholewka, Adam Suchański, Pierwszy Kongres Oświaty organizowany z Uniwersytetem Śląskim październik 2013
 4. Zastosowanie termowizji w diagnostyce przewlekłej choroby żylnej. Armand Cholewka, Aga-ta Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, w Ustroniu w dniach 7-9.11.2013
 5. „Thermovision diagnostics in physical medicine”, Londyn NPL Temperature Meet-ing, 30 stycznia 2012
 6. „Dźwignie w organizmie człowieka”, Uniwersytet Śląski, V Zjazd Uniwersyteckich Kół Na-ukowych, Katowice, 19 listopada 2011
 7. „Współpraca nauki z biznesem”, Konferencja realizowana w ramach projektu ŁÓDZKI SPI-Nacz – kooperacja nauki i biznesu; Łódź 26 października 201
 8. Cholewka, A. Stanek, S. Kwiatek, A. Sieroń, Z. Drzazga: „Zastosowanie termografii w dia-gnostyce wybranych zmian nowotworowych skóry – badania wstępne”, IX Konferencja „Termografia i termometria w podczerwieni”, Ustroń 19-21 października 2011
 9. „Fizyka zdrowego kręgosłupa” – VIII Konferencja szkoleniowo- naukowa „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”, Katowice 14 września 2011
 10. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, „Thermovision in physical medicine”, 15th Congress of the Polish Association of Thermology, Zakopane, 18-20 marca 2011r.
 11. Cholewka, Z. Drzazga, „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne wyższe studia zawodowe na Uniwersytecie Śląskim we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym”, Minister-stwo Zdrowia, Warszawa, 8 września 2010r.
 12. Cholewka, Z. Drzazga, A. Klimas, „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne studia wyższe zawodowe”, IV Wiosenne Spotkanie Radiologiczne „Quo Vadis Techniku”, Katowice, 24 kwietnia 2010r.
 13. „Termowizja w terapii tlenem hiperbarycznym”, Dni Liczby Pi, Instytut Fizyki UŚ, Katowice, 12 marca 2010r.
 14. „Obrazowanie termiczne w krioterapii i medycynie hiperbarycznej”, Święto Liczby Pi, Insty-tut Fizyki UŚ, Katowice, marzec 2007r.
 15. A. Cholewka, Z. Drzazga, G. Knefel, A. Ciba, M. Kawecki, M. Nowak, Thermal imaging In hyperbaric oxygen therapy (HBO) – preliminary report, SYMBIOSIS 2008
 16. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Wiśniowska, A. Sieroń, The temperature changes of the skin surface during whole body cryotherapy, IFMBE, Poznań 2002
 17. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, A. Sieroń, B. Wiśniowska, Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej, VI Konferencja Krajowa TTP2004 Ustroń-Jaszowiec
 18. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, R. Bogucki, B. Wiśniowska, The thermal imaging of skin body surface due to whole body cryotherapy – preliminary report, Physica Medica Vol. XX Suppl. I, 2004
 19. A. Cholewka, Z. Drzazga, W. Borgieł, M. Kurpas, Cold penetration of the fourth layer tissue model in the whole body cryotherapy conditions, IFMBE, Praga, Czechy 2005
 20. A. Cholewka, Z. Drzazga, Diagnostic value of thermal imaging due to whole body cryotherapy, IFMBE, Praga, Czechy 2005

Wystąpienia na festiwalach nauki, konferencjach, w radiu, popularyzujące nauki biomedyczne

 1. „Termowizja w sporcie” Armand Cholewka, Agata Stanek, Teresa Kasprzyk, Paweł Urbańczyk, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, Termografia i Termometria w Podczer-wieni Lwów wrzesień 2013
 2. Does the Temperature Gradient Correlate with the Photodynamic Diagnosis Parameter Numerical Colour Value (NCV)? Armand Cholewka, Agata Stanek, Sebastian Kwiatek, Aleksander Sieroń Zofia Drzazga, Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Ter-mowizyjnej w Medycynie Zakopane marzec 2013
 3. „Działania szkoły na rzecz wychowania fizycznego uczniów. Promocja aktywności fi-zycznej szkół województwa śląskiego” Armand Cholewka, Adam Suchański, Pierwszy Kongres Oświaty organizowany z Uniwersytetem Śląskim październik 2013
 4. Zastosowanie termowizji w diagnostyce przewlekłej choroby żylnej. Armand Cholewka, Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Zofia Drzazga, V Międzynarodo-wa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, w Ustroniu w dniach 7-9.11.2013
 5. 20 wykładów popularyzujących nauki biomedyczne w ramach projektu Wybieram eFizykę w 5 liceach na terenie województwa Śląskiego:
 6. 10 listopada 2012 r. wykład z kognitywistyki pt. "Jak zostać badaczem?"
 7. 2 lutego 2012 Uniwersytet Śląski Dzieci „Fabryka zwana organizmem”
 8. 25 czerwca 2012 Audycja „Szkoła bardzo wieczorowa” w Radio Katowice „Dbaj o zdro-wie rozumiejąc fizykę”
 9. 9 grudnia 2012 Audycja „Szkoła bardzo wieczorowa” w Radio Katowice „Temperatura naszego organizmu i jej znaczenie"
 10. „Podstawowe prawa w organizmie człowieka”, Festiwal Nauki w Chorzowie, 26 maja 2012
 11. „Czy żyjemy w cieplarni?”, Małopolski Uniwersytet Dzieci, 19 maja 2012
 12. „Wybrane zagadnienia fizyki środowiska”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 20 kwietnia 2012
 13. „Temperatura organizmu człowieka i jej znaczenie”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 14 kwiet-nia 2012
 14. „Hałas”, Festiwal Nauki w Jaworznie Partnerzy w nauce, 14 kwietnia 2012
 15. "Lecznicze oddziaływanie tlenu o podwyższonym ciśnieniu”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 12 kwietnia 2012
 16. „Temperatura i jej znaczenie”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 31 marca 2012
 17. „Temperatura i jej znaczenie”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 24 marca 2012
 18. „Fizyka zdrowego kręgosłupa”, Festiwal Nauki III LO w Jaworznie, 13 marca 2012
 19. „Co nas ziębi a co grzeje – znaczenie temperatury dla organizmu człowieka”, Uniwersytet Śląski Dzieci,10 marca 2012
 20. ”Wybrane zastosowania termowizji w technice i przemyśle”, Gimnazjum nr 24 w Za-brzu, 8 marca 2012
 21. „Termowizja w medycynie”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 1 marca 2012
 22. „Co nas ziębi a co grzeje – znaczenie temperatury dla organizmu człowieka”, Uniwersytet Śląski Dzieci,25 lutego 2012
 23. "Wybrane metody diagnostyczne w medycynie”, Gimnazjum nr 24 w Za-brzu, 23 lutego 2012
 24. „Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie”, Gimnazjum nr 24 w Za-brzu, 16 lutego 2012
 25. "Nanocząstki magnetyczne w walce z rakiem”, Festiwal Nauki Tarnów XVI LO, 9 lutego 2012
 26. „Thermovision diagnostics in physical medicine”, Londyn NPL Temperature Meet-ing, 30 stycznia 2012
 27. „Podstawowe prawa w organizmie człowieka", Uniwersytet Śląski Dzie-ci, 21 stycznia 2012
 28. „Wnętrze naszego organizmu”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 21 stycznia 2012
 29. „Wykorzystanie laserów w medycynie”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 19 stycznia 2012
 30. „Co nas ziębi a co grzeje – temperatura organizmu człowieka”, Jurajski Uniwersytet Dzieci, 14 stycznia2012
 31. „Podstawowe prawa w organizmie człowieka”, Gimnazjum nr 24 w Za-brzu, 12 stycznia 2012
 32. „Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Białej, 4 stycznia 2012
 33. „Czy znajomość praw fizyki może pomóc w zrozumieniu funkcjonowaniu organizmu”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 1 grudnia 2011
 34. „Co nas ziębi a co grzeje?”, Śląski Uniwersytet Dzieci, 26 listopada 2011
 35. „Dźwignie w organizmie człowieka”, Uniwersytet Śląski, V Zjazd Uniwersyteckich Kół Naukowych, Katowice, 19 listopada 2011
 36. „Jak powstało życie?”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 17 listopada 2011
 37. „Dźwignie w organizmie człowieka”, Uniwersytet Śląski program "Aktwny w szkole - ak-tywny w życiu", Katowice , 5 listopada 2011
 38. „Co nas ziębi a co grzeje?”, Małopolski Uniwersytet Dzieci, Chrzanów, 29 października 2011
 39. „Współpraca nauki z biznesem”, Konferencja realizowana w ramach projektu ŁÓDZKI SPINacz – kooperacja nauki i biznesu; Łódź 26 października 2011
 40. Cholewka, A. Stanek, S. Kwiatek, A. Sieroń, Z. Drzazga: „Zastosowanie termografii w diagnostyce wybranych zmian nowotworowych skóry – badania wstępne”, IX Konferen-cja „Termografia i termometria w podczerwieni”, Ustroń 19-21 października 2011
 41. „Fizyka zdrowego kręgosłupa” – VIII Konferencja szkoleniowo- naukową „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego”, Katowice 14 września 2011
 42. „Łatwiej dbać o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Festiwal Nauki XVI, LO Tarnów, 17 czerw-ca 2011r.
 43. „Jak powstało życie?”, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, 2 czerwca 2011r.
 44. „Jak dbać o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Małopolski Uniwersytet Dzieci, Trzebinia, 21 maja 2011r.
 45. „Łatwiej dbać o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Uniwersytet Śląski Dzieci, Instytut Fizyki UŚ, Katowice, 7 maja 2011r.
 46. K. Michalik, A. Cholewka, „Wybrane techniki diagnostyczne i terapeutyczne w medycy-nie: Rtg, Tk, MRI oraz Lasery”, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, 13 kwietnia 2011r.
 47. „Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach, Insty-tut Fizyki UŚ, 12 kwietnia 2011r.
 48. „Dbaj o zdrowie rozumiejąc fizykę”, VII Festiwal Nauki "Nauki ścisłe w medycynie", Ze-spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jaworznie, 6 kwietnia 2011r.
 49. A. Cholewka, A. Stanek, A. Sieroń, Z. Drzazga, „Thermovision in physical medicine”, 15th Congress of the Polish Association of Thermology, Zakopane, 18-20 marca 2011r.
 50. „Łatwiej dbać o zdrowie rozumiejąc fizykę”, Wykłady z cyklu Z najlepszymi przez fizykę, Instytut Fizyki UŚ, Katowice, 2 lutego 2011
 51. A. Cholewka, Z. Drzazga, „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne wyższe studia za-wodowe na Uniwersytecie Śląskim we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycz-nym”, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 8 września 2010r.
 52. „NMR I TK”, Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu, 18 czerwca 2010r.
 53. A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Klimas, „Elektroradiologia jako interdyscyplinarne studia wyższe zawodowe”, IV Wiosenne Spotkanie Radiologiczne „Quo Vadis Techniku”, Ka-towice, 24 kwietnia 2010r.
 54. „Termowizja w terapii tlenem hiperbarycznym”, Dni Liczby Pi, Instytut Fizyki UŚ, Ka-towice, 12 marca 2010r.
 55. „Badania in-vivo. Pormieniowanie podczerwone w diagnostyce medycznej”, I Chorzow-ski Festiwal Nauki, Chorzów, 4-7 marca 2009r.
 56. „Wirujące nanocząsteczki magnetyczne kontra nowotwór”, Święto Liczby Pi, Instytut Fi-zyki UŚ, Katowice, 13-15 marca 2009r.
 57. „Krioterapia”, Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2008r.
 58. „Wartości diagnostyczne i terapeutyczne krioterapii ogólnoustrojowej”, wykład dla człon-ków NSZZ "Solidarność", Instytut Fizyki UŚ, Katowice, czerwiec 2007r.
 59. „Obrazowanie termiczne w krioterapii i medycynie hiperbarycznej”, Święto Liczby Pi, In-stytut Fizyki UŚ, Katowice, marzec 2007r.
 60. A. Cholewka, Z. Drzazga, G. Knefel, A. Ciba, M. Kawecki, M. Nowak, Thermal imaging In hyperbaric oxygen therapy (HBO) – preliminary report, SYMBIOSIS 2008
 61. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Wiśniowska, A. Sieroń, The temperature changes of the skin surface during whole body cryotherapy, IFMBE, Poznań 2002
 62. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, A. Sieroń, B. Wiśniowska, Termograficzna ocena skutków krioterapii ogólnoustrojowej, VI Konferencja Krajowa TTP2004 Ustroń-Jaszowiec
 63. A. Cholewka, Z. Drzazga, B. Kajewski, R. Bogucki, B. Wiśniowska, The thermal imaging of skin body surface due to whole body cryotherapy – preliminary report, Physica Medica Vol. XX Suppl. I, 2004
 64. A. Cholewka, Z. Drzazga, W. Borgieł, M. Kurpas, Cold penetration of the fourth layer tis-sue model in the whole body cryotherapy conditions, IFMBE, Praga, Czechy 2005
 65. A. Cholewka, Z. Drzazga, Diagnostic value of thermal imaging due to whole body cryotherapy, IFMBE, Praga, Czechy 2005
 66. “Wiem jak pomóc – jestem ostrożny” Uniwersytet Śląski Dzieci 19 01 2013
 67. Co nas ziębi a co grzeje – znaczenie temperatury dla organizmu człowieka”, Uniwersytet Śląski Dzieci,19 01 2013
 68. „Wnętrze naszego organizmu”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 2 lutego 2013
 69. „Fabryka zwana organizmem”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 2 lutego 2013
 70. Wykład Inauguracyjny Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży 2012
 71. Wykład Inauguracyjny Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży – semestr drugi: „Zdrowa na-uka” 4 kwietnia 2013
 72. Wykład Inauguracyjny Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży – semestr trzeci: „Co w nas piszczy” 19 października 2013
 73. „Jak zostać badaczem”, Jurajski Uniwersytet Dzieci, 9 lutego 2013, Częstochowa
 74. „Temperatura naszego organizmu - termowizja”, Jurajski Uniwersytet Dzieci, 9 lutego 2013, Częstochowa
 75. „Czy żyjemy w cieplarni”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 2 marca 2013
 76. „Jak zostać badaczem”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 2 marca 2013
 77. 19 marzec 2013 Audycja „Czas na nas” w Radio Katowice
 78. 24 marzec 2013 Audycja „Szkoła bardzo wieczorowa” – „Zobaczyć temperaturę” Radio Katowice
 79. „Jak zajrzeć w głąb organizmu?”, Małopolski Uniwersytet Dzieci, 25 maja 2013
 80. „Wiem jak pomóc jestem ostrożny”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 8 czerwca 2013
 81. „Zobaczyć temperaturę”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 8 czerwca 2013
 82. Audycja „Szkoła bardzo wieczorowa” w Radio Katowice 14 lipiec 2013
 83. „Zdrowa nauka” Gimnazjum nr 4 S-ce Śląskie 9 październik 2013
 84. „Zdrowa nauka” Gimnazjum nr 4 Chorzów Śląskie 16 grudzień 2013
 85. „Aplikacje obrazowania termicznego w medycynie i przemyśle" Warsztaty pt Inżynieria odwrotna w medycynie, architekturze i usługach na przykładzie technologii skanowania laserowego 3D i termowizji. Opolski Park Technologiczny 24 października 2013
 86. „Fabryka zwana organizmem”, Uniwersytet Dzieci Unikids, Bielsko Biała 26 październik 2013
 87. „Zobaczyć temperaturę - termowizja”, Uniwersytet Dzieci Unikids, Bielsko Biała 26 paź-dziernik 2013
 88. Audycja „Szkoła bardzo wieczorowa” w Radio Katowice „Hałas” 1 grudnia 2013
 89. Audycja „Czy to prawda że…” w Radio Katowice 3 listopada 2013
 90. „Po co nam tyle narządów?”, Małopolski Uniwersytet Dzieci, 23 listopada 2013
 91. „Fabryka zwana organizmem” Uniwersytet Dzieciom Przystanek Zabawa 30 listopada 2013
 92. „Zobaczyć temperaturę” Uniwersytet Dzieciom Przystanek Zabawa 30 listopada 2013
 93. „Co w nas piszczy” Gimnazjum nr 1 w Chorzowie 3 listopada 2013
 94. „Wiem jak pomóc jestem ostrożny”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 7 grudnia 2013
 95. „Zobaczyć temperaturę”, Uniwersytet Śląski Dzieci, 7 grudnia 2013
 96. „Jak funkcjonuje nasz organizm” Szkoła Podstawowa nr 109 na Młocinach w Warszawie 29 listopada 2013
 97. „Diagnostyka w medycynie rtg, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – jak to działa?” Pałac Młodzieży Katowice 14 stycznia 2013